Bil 3.1. Ackumulerat resultat för 1997 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997