Bil 10.2. Översikt åren 1997 -1998 41 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997