Förberedelser inför budgetmötet 1997 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997Till: styrelsen
Från: sekretariatet/Anna Karin Wesslenius
Datum: 22 september 1997
Förberedelser inför budgetmötet 1997

Årets budgetmöte äger rum lördagen den 15 november 1997.

Förslag till beslut
att förberedelserna sker i samarbete mellan sekretariatet, D-utskottet och kassören
att samtliga utskott är representerade vid mötet