Bil 5.1. Intäktsbudget 1998 - 39 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997