Bil 4. Intäkter och kostnader rullande 12-månadersresultat Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997