Bil 9. Sammanställning kostnadsslag, 1986 - 1991 - 1996 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997