Dagordning distriktsombudsmötet 27-28 september 1997 Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997

97.09.16

Distriktsombudsmöte 27-28 september 1997


DAGORDNING:

LÖRDAG 27 SEPTEMBER

-10.00 Kaffe/te och smörgås, kramar och handskakningar

10.00-10.30 INLEDNING
Praktiska detaljer, presentation
Val av mötesordförande och sekreterare

10.30-11.00 INFORMATION OM STÖDET FRÅN SEKRETARIATET

11.00-12.00 DECENTRALISERINGEN INOM AMNESTY
Distriktens ansvar
Distriktens ekonomi
Distriktsindelningen
Aktivistcenter

12.00-13.00 MÖTE MED STYRELSEN
Distriktens roll i sektionen - den fortsatta utvecklingen

13.00-14.00 LUNCH

14.00-14.45 MÖTE MED VALBEREDNINGEN

14.45-17.00 MÖTE MED STYRELSEN
Tillsättandet av ny generalsekreterare
Budget 1998

17.00-18.00 LATHUND FÖR DISTRIKT OCH DISTRIKTSOMBUD
STADGAR FÖR DISTRIKTEN

18.00-19.00 RADIOHJÄLPENS HÖSTINSAMLING 1998

19.30- MIDDAG PÅ TREVLIG RESTAURANG
SÖNDAG 28 SEPTEMBER

09.00-09.30 ÅRSMÖTESREFORM (årsmötesbeslut 61)

09.30-10.15 UNGDOMSSATSNINGEN

10.15-12.00 VART ÄR AMNESTY PÅ VÄG? (årsmötesbeslut 44)

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00 VART ÄR AMNESTY PÅ VÄG? (forts.)

14.00-14.15 RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTET

14.15-14.45 ÖVRIGA FRÅGOR

14.45-15.00 UTVÄRDERING OCH AVSLUTNING