Bil 6.2. Budget 1998 med fördelade programkostnader - 41 mkr Underlag till styrelsemöte 1-2 augusti 1997