MR-konferens/årsmöte 2002 - förslag till beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Susann Olsson, Magnus Öhman, Lotta Reimers, Mats Engman
Datum: 2001-12-10

MR-konferens/årsmöte 2002 - förslag till beslut

Här är några punkter vi vill göra er uppmärksamma på inför er diskussion om årsmötet/MR-konferensen i Ljungskile 2002.

1. Det kan bli svårt att hitta en flykting från Afghanistan som kan/vill prata om detta under årsmötet. Om vi inte lyckas, så föreslår vi att vi bör försöka hitta nån annan med egna erfarenheter av MR-övergrepp. Ett sådant inslag brukar uppskattas av årsmötesdeltagarna.

2. Middagen på fredag är ganska sen, särskilt med tanke på att många kanske har rest under dagen och inte fått i sig nån vidare bra lunch. Arrangörerna bör dock kunna fixa nåt tilltugg (frukt, godis, smörgåsar etc.) för de hungrigaste.

3. Det första seminariepasset avslutas inte förrän kl. 21.30. Ganska sent, men med tanke på den sena middagen och att seminarierna ska inbjuda till deltagande (inte bara lyssnande), så borde de flesta klara dem utan att bli för trötta.

4. Årsmötespunkten Presentation av nominerade till val innehåller även en frågestund med de nominerade. Bör detta skrivas ut i dagordningen?


Vi föreslår styrelsen besluta:

att ge årsmötesgruppen i uppdrag att arbeta vidare efter den föreslagna dagordningen.
att uppdra åt årsmötesgruppen att kontakta föredragshållare och seminarieledare och bjuda in dem till MR-konferensen.
att ge årsmötesgruppen i uppdrag att återkomma med en rapport till styrelsens januarimöte om hur arbetet fortskrider.