Förslag till kallelse till mr-konferens och årsmöte 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 13 november 2001


KALLELSE TILL MR-KONFERENS OCH ÅRSMÖTE DEN 3-5 MAJ 2002

Till alla medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International.
Du är välkommen till ÅRSMÖTET 2002 med temat Aktivism och mänskliga rättigheter - idag och imorgon.

MR-konferens
Amnesty Internationals nya åtagande, kvinnors och flyktingars rättigheter samt aktivism i en föränderlig värld är tre teman som under två dagar kommer att belysas och diskuteras i intressanta föredrag och spännande seminarier. Årsmötet 2002 kommer inte att behandla några motioner eller förslag utan endast frågor om ansvarsfrihet samt val till sektionens ordförande, sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, granskningskommittén och valberedningen. Information om innehållet i MR-konferensen kommer att skickas till dem som anmäler sig till årsmötet.

Anmälan
Anmälan till MR-konferensen och årsmötet är bindande. Avgiften sätts in enligt alternativ 1-5, senast den
8 mars 2002 , på postgiro 90 00 72-0 Amnesty Intemational. Skriv ÅRSMÖTE 2002 på talongen.
OBS! De som anmäler sig sent riskerar att ej få önskat logialternativ. På postgirotalongen skall även följande uppgifter anges (V g texta ):
* Namn, adress och telefonnummer.

* Ev. gruppnummer med ortnamn, samordningsgrupp eller annan specialgrupp.
* Nummer på valt inkvarteringsalternativ, samt andrahandsalternativ.
* Ev. önskemål om rumskamrat/er.

* Ev. önskemål om mat (vegetarisk diet).
* Ev. övriga upplysningar.

Om du återtar anmälan senast den 5 april 2002 får du tillbaka erlagd avgift. Om vid sista anmälningsdag, den 8 mars, fler anmält sig till årsmötet än som av praktiska skäl kan beredas plats, ges tidigare anmälda förtur framför senare anmälda. En deltagare från varje grupp garanteras dock plats under förutsättning att anmälan skett senast den 8 mars (se stadgarna, punkt 8.2).

Tid och plats
Tid: Fredagen den 3 maj kl 15.00 till söndagen den 5 maj kl 15.00
Plats: Ljungskile Folkhögskola, Ljungskile


Kostnader
Alla medlemmar som skall delta i förhandlingarna (yttrande-och rösträtt) måste enligt stadgan betala årsmötesavgift, oavsett ålder.
Årsmötesavgiften 250 kr ingår i samtliga kostnadsalternativ nedan. Maten under årsmötet kostar 400 kr och inkluderar två luncher och två middagar. Enstaka måltider kan ej beställas.

Alternativ 1a: 250:-/person - endast årsmötesavgift, ingen mat eller logi ingår.

Alternativ 1b: 250:-/person - boende i gymnastiksal , ingen mat. (medtag liggunderlag och sovsäck)

Alternativ 2a: 650:-/person - boende ordnas på egen hand , mat ingår.

Alternativ 2b: 650:-/person - boende hos Amnesty-medlem (medtag sängkläder och handduk), mat ingår.

Alternativ 2c: 650:-/person - boende i gymnastiksal , mat ingår.

Alternativ 3a : 790:-/person - inkvartering på enkelt vandrarhem - Backamo , mat ingår.

Alternativ 3b : 980:-/person - inkvartering på vandrarhem - Ulvön , mat ingår.

Alternativ 4a : 1 250:-/person - inkvartering i dubbelrum på Folkhögskolans kursgård , mat ingår.
(sänglinne och handduk ingår EJ)


Alternativ 4b: 1 550:-/person - inkvartering i enkelrum på Folkhögskolans kursgård , mat ingår.
(sänglinne och handduk ingår EJ)

Alternativ 5a : 1 170:-/person - inkvartering i dubbelrum på Ljungskile turisthotell , mat ingår.
(enkel standard)

Alternativ 5b: 1 770:-/person - inkvartering i enkelrum på Ljungskile turisthotell , mat ingår.
(enkel standard)

Alternativ 5c: 1 470:-/person - inkvartering i dubbelrum på Ljungskile turisthotell , mat ingår.
(högre standard)

Alternativ 5d: 2 370:-/persin - inkvartering i enkelrum på Ljungskile turisthotell, mat ingår.
(högre standard)

Barn som endast följer rned sina föräldrar och inte deltar i årsmötet betalar följande avgifter:
under 12 år gratis, 12 år och äldre betalar hel årsmötesavgift.

Nomineringar
Du kan nominera personer till sektionens ordförande, styrelse, Amnestyfondens styrelse, revisorer, granskningskommittén och valberedningen. Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den
1 mars 2002 om de skall hinna beaktas av valberedningen och finnas med i årsmöteshandlingarna. Adress: Amnesty International, svenska sektionen, Box 23 400, 104 35 STOCKHOLM. Märk kuvertet: "Valberedningen". Du kan även skicka e-post till [email protected]. Ange tydligt att det rör sig om nominering till valberedningen. Nomineringar behöver inte gå via valberedning och kan göras fram till den tidpunkt som uppges i början av årsmötet.

Medlemskap
För att delta i årsmötet måste Du ha betalat medlemsavgift i sektionen för 2001 eller 2002. Avgiften ska vara betald senast den 8 mars 2002.

Årsmöteshandlingar
Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer att publiceras i Amnesty Press senast vecka 14. Övriga årsmöteshandlingar skickas senast vecka 12 i ett exemplar till amnestygrupper, distriktsombud, samordnings- och specialgrupper samt till årsmötesdeltagarna. Övriga medlemmar kan utan kostnad beställa handlingarna från sekretariatet. Ombud: De amnestygrupper som tänker delta i årsmötet uppmanas att utse ombud för gruppen (se stadgarna, punkt 8.5). Ombudet skall medtaga fullmakt från gruppen till årsmötet.

Reseersättning
Deltagare i årsmötet kan vända sig till sin lokala Amnestygrupp eller till sitt distrikt för information om eventuell reseersättning.

Information kan erhållas av
Inger Lindvall, tel: 0522-29 999, e-post: [email protected]
Gunnar och Ingrid Jansson, tel: 0522-20 309, e-post: [email protected]
Sekretariatet, tel: 08-729 02 00, e-post: [email protected]


VÄLKOMMEN TILL MR-KONFERENSEN OCH ÅRSMÖTET 2002!
Styrelsen, svenska sektionen och Norra Älvsborg/Bohuslän-distriktet.