Budget för årsmötet 2002 i Ljungskile Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Distrikt Bohuslän - Norra Älvsborg
Datum: 2001-11-06Budget för årsmötet 2002 i Ljungskile


KOSTNADER

Lokaler 36 000
Transporter 20 000
Underhållning 5 000
ev. Teknisk hjälp 7 000
Oförutsett 7 000

SUMMA KOSTNADER 75 000


INTÄKTER

Årsmötesavgifter 75 000

SUMMA INTÄKTER 75 000Budgeten är baserad på 300 deltagare
Årsmötesavgiften är beräknad till 250:-/person
Kostnaden för måltider 400:-/person