Bilaga 1-4: Budget 2002, rev. 2001-12-10 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001