Bilaga 5-8: Budget 2002/2003 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 30 november 2001
Bilaga 7

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Ulf B Andersson
Datum: 2001-09-16

Amnesty Press & framtiden

Detta år (2001)
Förhoppningsvis kommer styrelsen att fatta beslut om att tidningen ska ges ut med sex nummer i år.
En indragning av nummer 6/2001 skulle innebära komplikationer med STC (tryckeriet) och Malin Engman (layoutare). I båda fallen har kontrakt slutits där Amnesty har beställt arbete motsvarande sex nummer för detta år.
Prenumeranter har också betalat för att få sex nummer i år. Det skulle också innebära ett slags kontraktsbrott, i alla fall ett moraliskt sådant.
Några frilansjobb finns också utlagda och även om skriftliga kontrakt saknas så innebär även muntliga avtal i journalistbranschen att man får betala för jobb även om de inte publiceras.
Däremot skulle väl portokostnaden på 100 000 kronor sparas in rakt av.
Eventuellt kan man ju också tänka sig att vissa medlemmar skulle bli besvikna om tidningen inte kommer.
Almanackan skulle inte heller kunna distribueras på den här sidan nyår.
Och Ordfront blir mycket besvikna då de har lyckats få mig att tidigarelägga nummer 6 för att de ska ha en bilaga för jubileumsboken (tanken är att det ska vara årets julklapp för Amnesty-medlemmar).

Nästa år (2002)
Jag förstår att det kan vara svårt att uppehålla utgivningstakten med sex nummer per år i det ekonomiska läge som idag råder. Både jag och ordinarie redaktör Helena Norman anser dock självfallet att sex nummer per år är önskvärt.
Men om styrelsen bestämmer att spara 323 000 alt 646 000 kr på AP (1 resp 2 nummer) för 2002 hoppas jag verkligen att detta är en tillfällig sparåtgärd. Jag är nämligen övertygad om att tidningen behövs både för att medlemmarna ska få något för sin medlemsavgift och därmed förhoppningsvis känna samhörighet med sektionen, dels för att en organisation behöver en utåtriktad tidning.

Jag har sedan sekretariatet hade sin heldag om budgeten den 30 augusti försökt skissa på innebörden av förslaget om besparingar. De fasta kostnaderna för varje nummer (tryck, layout, porto) är så pass höga att det inte är möjligt att uppfylla sparåtgärderna fullt ut genom billigare produktion (typ färre sidor och mindre inköp av text och bild). Styrelsen bör därför även diskutera AP:s periodicitet.

När det gäller två av numren är dessa bundna i tiden på grund av stadgarnas bestämmelser om kallelse till årsmöte i sektionen och verksamhetsberättelsen. En neddragning av antal nummer bör också påverka prenumerationsavgiften nedåt.