Dagordning/beslutsunderlag styrelsemöte den 15-16 december 2001 Dagordning för möte 1-2 december 2001

KALLELSE

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 15-16 DECEMBER 2001

Tid: Kl 10.30 lördag 15 december - söndag 16 december kl 13.00
Plats: Sekretariatet, Ynglingagatan 20, Stockholm
Ordförande: Hanna Roberts
Ordförandereserv: Henrik Zetterquist


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 15 december

10.30-11.00 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte 22-23 september 2001 [Protokoll från styrelsemöte den 22-23 september 2001]
1.5 Protokoll från AU 18 november 2001 [Telefonmöte med styrelsens arbetsutskott (AU) den 18 november 2001]

11.00-11.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport om per capsulambeslut [Per capsulambeslut]
2.2 Rapport från sekretariatet
2.3 Rapport från utskotten
2.4 Rapporter från styrelsemedlemmar


11.30-13.00 3. ÖVERSYN AV STYRELSENS ARBETE

13.00-14.00 LUNCH

14.00-15.00 4. FÖREDRAG: VAPENEXPORT
(Rolf Lindahl)

15.00-15.30 5. IDÉMÖTE SEKTIONEN-FONDEN

15.30-16.00 6. AMNESTY BUSINESS GROUP [Samarbetsavtal mellan svenska sektionen av Amnesty International och Amnesty Business Group]

16.00-16.30 7. KRITERIER FÖR AKTIVISM [Mätbar aktivism]

16.30-17.00 8. VISIONSMÖTET (JANUARI 2002)

17.00-18.00 9. INFÖR ÅRSMÖTET 2002
- Förslag till kallelse till årsmötet (årsmötesavgift, anmälningsdag) [Förslag till kallelse till mr-konferens och årsmöte 2002]
- Distriktets budget för årsmötet [Budget för årsmötet 2002 i Ljungskile]
- Direktiv för distriktens, samordningsgruppernas och specialgruppernas verksamhetsberättelser [Direktiv för verksamhetsberättelser för distrikt, samordnare och specialgrupper]
- Förslag till arbetsordning [Förslag till arbetsordning]
- Förslag till årsmöteshandbok [Förslag till årsmöteshandbok]
Diskussionspunkter:
- Grovplanering (gäster, seminarier, dagordning, årsmötesordförande)
- Förslag till årsmötesdagordning [Preliminärt förslag till dagordning för MR-konferensen i Ljungskile 3-5 maj 2002]
- Förslag på anföranden och seminarier [Förslag på anföranden och seminarier under MR-konferensen i Ljungskile 3-5 maj 2002]
- MR-koferens/årsmöte 2002 [MR-konferens/årsmöte 2002 - förslag till beslut]

18.30 MIDDAG


Söndag 16 december

9.30-10.00 10. ARBETSGIVARFRÅGOR

10.00-12.00 11. BESLUT OM BUDGET 2002
- Förslag till budget 2002/2003 [Förslag till budget 2002 och 2003]
- Bilaga 1-4: [Bilaga 1-4: Budget 2002, rev. 2001-12-10]
- Bilaga 5-8: [Bilaga 5-8: Budget 2002/2003]
- Bilaga 9: [Bilaga 9: Sekretariatets verksamhetsplan 2002]
- Budget 2002 - beslutsdel [Budget 2002 - beslutsdel]
- Ekonomisk rapport t o m november 2001 [Resultatrapport för november 2001]
- Funktionsindelad eller kostnadsindelad årsredovisning [Funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad årsredovisning]
Rapport från budgetmötet:
- Protokoll från budgetmötet [Protokoll från sektionens budgetmöte den 10 november 2001 - ojusterat]
- Utvärdering budgetmötet [Utvärdering av budgetmötet 2001]
- Granskningskommitténs rapport [Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2001]

12.00-12.30 12. AKTIVISTCENTRET SKÅNE/BLEKINGE [Projektplan Aktivistcenter Skåne]

12.30-13.00 13. ÖVRIGA FRÅGOR
- Brev från juristgruppen [Brev från juristgruppen - 2001-11-19]Med vänlig hälsning,


Hanna Roberts Carl Söderbergh