Preliminärt förslag till dagordning för MR-konferensen i Ljungskile 3-5 maj 2002 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Susann Olsson, Magnus Öhman, Lotta Reimers och Mats Engman
Datum: 2100-12-10

Preliminärt förslag till dagordning för MR-konferensen i Ljungskile 3-5 maj 2002


Fredag den 3 maj

13.00-15.00 Introduktionsmöte, DO-möte och andra möten

15.00-17.45 Årsmöte
1. Välkomna till årsmötet
2. Mötet öppnas av sektionens ordförande
3. Val av funktionärer
4. Fastställande av dagordning
5. Godkännande av arbetsordning
6. Upprättande av röstlängd
7. Fråga om mötet ska vara offentligt
8. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
9. Genomgång av arbetsordningen
10. Valberedningens förslag och meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

11. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
12. Revisorernas berättelse avseende sektionen
13. Generalsekreterarens rapport
14. Övriga rapporter?

15. Frågestund med sektionens styrelse
16. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse

17. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut
18. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
19. Frågestund med Amnestyfondens styrelse
20. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

17.45-18.00 Inledning på Aktivistkonferensen
Carl Söderbergh

18.00-18.30 Anförande: Människorättssituationen i Afghanistan

18.00-19.30 Middag

19.30-21.00 Seminariepass 1 – Utåtriktat arbete
A. Praktiskt förberedelsearbete inför manifestationer
B. Visuellt material
C. Att tala inför publik – grundläggande nivå
D. Att tala inför publik – avancerad nivå


Lördagen den 4 maj

09.00-10.00 ICM 2001 och det nya åtagandet
Hanna Roberts, Madelaine Seidlitz, Ingrid Petersson

10.00-10.45 Föredrag: Amnestys kampanjarbete i framtiden
Martin Clark

11.00-12.30 Seminariepass 2 – Mänskliga rättigheter
E. Sociala och ekonomiska rättigheter
F. Sanktioner/bojkotter
G. MSP
H. Kvinnor
I. Flyktingar

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Årsmöte
21. Presentation av nominerade till val
22. Redaktionsutskottets förslag till årsmötesuttalande

14.30-15.15 Föredrag: Har Amnesty en roll i den nya aktionsvågen?
Filip Wijkström

15.30-17.00 Seminariepass 3 - Aktivism
J. Att skapa en identitet genom typen av aktivism
K. Att skapa tydliga budskap gentemot media
L. Att engagera i ens närområde
M. Insamling utan bössa
N. Att använda IT som vapen - grundläggande nivå

17.15-18.45 Seminariepass 4 - Aktivism
O. Att skapa en identitet genom typen av aktivism
P. Att skapa tydliga budskap gentemot media
Q. Att engagera i ens närområde
R. Insamling utan bössa
S. Att använda IT som vapen – avancerad nivå

19.00-20.30 Middag

20.30 - Sociala aktiviteter


Söndagen den 5 maj

09.00-10.00 Val
23. Val av kassör
24. Val av styrelse för sektionen
25. Val av styrelse för Amnestyfonden
26. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden
27. Val av granskningskommitté
28. Val av valberedning

10.00-10.45 Föredrag: Terroristbekämpning och mänskliga rättigheter
Thomas Bodström

11.00-12.30 Seminariepass 5 – Mänskliga rättigheter
T. Sociala och ekonomiska rättigheter
U. Sanktioner/bojkotter
V. MSP
W. Kvinnor
X. Flyktingar

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.00 Sammanfattning och avslutning av aktivistkonferensen
Carl Söderbergh

14.00-15.00 Årsmöte
29. Antagande av årsmötesuttalande
30. Tid och plats för årsmötet 2003
31. Övriga frågor
32. Årsmötet avslutas av sektionens ordförande