Per capsulambeslut Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Hanna Roberts
Datum: 29 november 2001

Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam:

17 oktober 2001
att bistå AI Sierra Leone med max 6886 US dollar för ett insamlingsprojekt i syfte att stärka sektionens ekonomi. Svenska sektionens grupper bidrar i första hand till insamling, men styrelsen garanterar att lägga till de extra medel som behövs för att nå projektkostnaderna (max 6886 US dollar).

25 oktober 2001
att godkänna den framtagna projektbeskrivningen för anställning av Amnesty Business Groups (ABG) projektledare.

30 november 2001
att revidera C-utskottets direktiv avseende "Regionala kontor".