Direktiv för verksamhetsberättelser för distrikt, samordnare och specialgrupper Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 15 november 2001Verksamhetsberättelse 2001 - distrikt, samordnare och specialgrupper

Varje år skriver distrikt, samordnare och specialgrupper verksamhetsberättelser. Dessa verksamhetsberättelser ligger dels till grund för sektionens verksamhetsberättelse som i korthet presenteras i Amnesty Press. De fullständiga versionerna av verksamhetsberättelserna finns även tillgängliga vid årsmötet och går att beställa från sekretariatet för den som är intresserad.

Verksamhetsberättelserna skall i möjligaste mån utgå från mål och delmål i handlingsplanen 2000-2004 men huvudsyftet är givetvis att redogöra för de viktigaste aktiviteterna som genomförts av respektive grupp under året. Det är viktigt att alla skickar in sina verksamhetsberättelser eftersom de aktiviteter som utförs i distrikt, specialgrupper och samordningsgrupper utgör en grund i sektionens verksamhet som helhet.


Förslag till beslut

att uppdra åt sekretariatet att uppmana distrikt, samordnare och specialgrupper att inkomma med verksamhetsberättelser senast den 31 januari 2002.