Brev till styrelsen från Jonas Petersson Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Jonas Petterson
Datum: 6 mars 2003


Motitioner och presentationer!

Grupp 191

Hur arbetar vi i dag?

Sedan i januari i år i Västerås arbetar vi på ett nytt och framgångsrikt sätt som vi vill gärna berätta om på årsmötet om det går bra?

Gruppmöten

Vi har ett gruppmöte i månaden. Det är första tisdagen i varje månad.

Arbetsgrupper!

Vi har bildat 3 nya arbetsgrupper. Eftersom vår grupp har blivit så sotr, så bestämde vi att bilda arbetsgrupper i stället för att effektivisera arbetet.

IR-Gruppen

Jag tänkte börja med IR-gruppen, eftersom den är jag själv med i.
IR står för information och rekrytering. Det har inneburit att vi har haft en kortkurs som har pågått två onsdagkvällar vardera 3 timmar. På första kvällen var det ca 25 personer och andra gången var det ca 35 stycken. På måndag den 3/3, skall vi träffas för att ta tag i att bilda en ny vuxengrupp. Vi har också haft information och bildning av en grupp på högskolan med 23 stycken medlemmar. Eftersom det var bara en kille som tog på sig att bli gruppsekreterare, så har vi på förslag att bilda flera arbetsgrupper idén. I tisdags gjorde vi klart en folder för nya medlemmar. Vi planerade att göra en hemsida för både Västerås och distriktet om det finns intresse inom distriktet. Gruppen arbetar med alla möjliga utåtriktade saker. Vi är 6 stycken i gruppen.

Aktivitets- och skramlingsgruppen!

De har haft 2 stycken möten. De är 4 stycken idén gruppen. Till den är det slutet 11 personer som står och skramlar första lördagen i varje månad. De har ej hittat sin rätta inriktning ännu. De skall delta på kvinnodagen i kvinnohuset.

Fångfallsgruppen!

De är också 4 stycken idén gruppen. De arbetar med vårt fångfall i Palestina. Eftersom det är svårt att få någon information om det. Därför har de sökt ett nytt fångfall. De arbetar med Rysslands-kampanjen m-m.

Arbetsgrupperna träffas så ofta det finns behov.
Vi har utsett en sammankallande i varje grupp som redovisar arbetsgruppernas arbete på varje gruppmöte.

Brevnätverket

En person i gruppen håller i ett brevnätverk. Det är ca 40 personer som är med i det. Målet är 100 stycken innan året är slut.

Till slut kan jag nämna att sedan jag lämnade posten som gruppsekreterare och blev distriktsombud tycker jag att Amnesty-arbete har blivit mycket roligare. Jag har bland annat någon att bolla idér med.

Årsmötesplats i framtiden!

Att i framtiden skall samtliga årsmöten hållas i Mälardalen. Att där det finns flest medlemmar. Det är inget fel att som i år hålla det i Härnösand. Att i framtiden bör vi nog tänka på att lägga det på sådan plats så att vi kan hålla ned kostnaderna. Jag har ej emot Ångermanlänningar eftersom min mamma är född i dessa trakter. Sektionens ekonomi är ju inte så god som Hanna Roberts redogjorde för oss på DO-möte i september, dessto viktigare tycker jag att man borde vara noggrannare med var man lägger årsmöten.


Med Vänlig Hälsning

Jonas Petersson

Gruppmedlem i grupp 191 i Västerås