Brev till styrelsen från grupperna 251 och 44 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2003

Till: Styrelsen
Från: Grupperna 251 och 44
Datum: 3 mars 2003


    Härnösand den 26 februari 2003


    Till styrelsen för svenska sektionen av Amnesty International

    Sedan många år driver grupperna 251 och 44 i Härnösand "Amnesty-boden", en second-hand affär främst för kläder, med gott ekonomiskt resultat (90.000 kr netto för år 2002).

    De skänkta kläder vi får in till Boden sorteras i tre grupper:
- kläder vi säljer
- kläder som går att använda men inte sälja
- kläder som är oanvändbara och går till sopor
    Kläder som kan användas men inte säljas skänker vi vidare, tidigare till Emmaus och numera (sedan flera år) till UFF, som utan kostnad för oss tar emot dessa kläder. Det rör sig om en relativt stor mängd kläder.
    Under senaste året när UFF varit i blåsväder har vi fört många diskussioner om huruvida vi skall låta UFF hämta våra överskottskläder även i fortsättningen, utan att kunna enas. Enligt vad som kommit till vår kännedom pågår rekonstruktionsförsök inom UFF.
    Alternativet till att lämna kläder till UFF är att lämna dem till en organisation som tar betalt för att ta emot de kläder vi inte kan sälja.

    Vi önskar nu att svenska styrelsen tar ställning i fråga om amnestygrupperna i Härnösand fortfarande kan utnyttja UFF enligt ovan.
    En konsekvens om samarbetet upphör är att de ekonomiska vinsterna kommer att minska, sannolikt kännbart.

    Tacksam för snabbt svar.


    För grupperna 251 och 44

    Eva Sandhammar


    Skeppar Karls gränd 12 B
    871 32 Härnösand
    tel: 0611 - 22648 (h), 060 - 18 69 87 (a)
    [email protected]