LISTA - UNDERLAG TILL STYRELSENS MÖTE 2- 3 DECEMBER 1995 Dagordning för möte 1-2 mars 1995

Lista - underlag till styrelsens möte 2-3 december 1995

1. SE-ORG 71/008/1995 Kallelse och förslag till dagordning Database 'STYRELSEN', View 'Per Kategori (Huvud vy)', Document 'SE-ORG 71/008/1995 Kallelse till möte med sektiones styrelse den 2-3 december 1995'
SE-ORG 72/006/1995 Protokoll från styrelsen möte 23-24 september 1995 [Möte med sektionens styrelse den 23 - 24 september 1995]
Protokoll AU 12 november 1995 (ojusterat)

2. Resultatrapport januari-oktober 1995
Slutrapport för projektet samordningsgrupper 1995 [Slutrapport för projektet samordningsgrupper 1995]
LAP-enkäten
Rapport om Malmöverksamheten [Rapport, Malmöprojektet]
Delrapport om medlemsutbildarprojektet [Delrapport av medlemsutbildningsprojektet]

3. Indirekt statligt stöd [Indirekt statligt stöd]
Brev från Menno Kamminga, IEC [Brev från Menno Kamminga, IEC]
Brev från Stockholmsdistriktets styrelse [Brev från Stockholmsdistriktets styrelse]
Rapport om kontakter med Stockholmsdistriktet [Rapport om kontakter med Stockholmsdistriktet]

4. Stöd till valberedningen [Om motionen " Vem ska leda svenska amnesty in i nästa sekel?"]

5. Prioritering av kampanjarbetet [Prioritering av kampanjarbetet]

6. Förslag till revidering av;
Beslutsgång för styrelsen [Förslag till revidering av beslutsgång för styrelsen]
Arbetsordning inom sektionen [Förslag till revidering av beslutsgång för styrelsen]

9. Inför årsmötet 1996 [Inför årsmötet 1996]
Förslag till revidering av arbetsordning och årsmöteshandbok [Förslag till revidering av arbetsordning och årsmöteshandbok]
Eventuella förslag från styrelsen

10. Budget 1996
Underlag för diskussion om personalförstärkingar 1996 [Underlag för diskussion om personalförstärkningar 1996]

11. Utlokalisering

12. Amnestys representanter i styrelsen för Rådgivningsbyrån [Amnestys representanter i styrelsen för Rådgivningsbyrån]

13. Personalrepresentantens roll i styrelsen [Personalrepresentantens roll i styrelsen]

14. Revidering av generalsekreterarens lön [Revidering av generalsekreterarens lön]

15. Brev från OSS-samordningen