Amnestys representanter i styrelsen för Rådgivningsbyrån Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till: styrelsen
Från: sekretariatet/Kerstin Höijer
Datum: 14 november 1995Amnestys representanter i styrelsen för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är bildad. Den ska ha sitt första årsmöte den 15 december1995. Vid årsmötet väljs styrelseledamöter för en tid av högst två år. Varje medlemsorganisation ska till föreningens styrelse föreslå en styrelseledamot och en personlig suppleant. Tanken är att den ordinarie är en förtroendevald och suppleanten en anställd.

Sekretariatet föreslår att Johanna Strandh som är adjungerad till A-utskottet föreslås till ordinarie ledamot, under förutsättning att hon kan åtaga sig uppdraget. Till suppleant föreslås programchefen.

Styrelsen föreslås besluta

att föreslå Rådgivningsbyråns årsmöte att Johanna Strandh utses till ordinarie ledamot och programchefen utses till suppleant i styrelsen för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar för Amnesty Internationals räkning.