Kallelse till styrelsens möte 2- 3 december1995 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

SE-ORG 71/008/1995


KALLELSE (reviderad 15/11 1995)

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 2-3 december 1995

Tid: Lördagen den 2 december kl 10.00 - 17.00
Söndagen den 3 december kl 09.00 - 15.00
Plats: Sekretariatet, Sveavägen 163
Ordförande: Christine Pamp
Ordförandereserv: Lars Olof Olofsson


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Lördag 2 december

10.00 - 10.30 1. INLEDNING
1.1 Val av justerare/rapportör till grupputskicket
1.2 Val av ordförandereserv till nästa möte
1.3 Fastställande av dagordningen
1.4 Protokoll från styrelsens möte den 23-24 september 1995

10.30 - 12.30 2. RAPPORTER
2.1 Rapport från sekretariatet (inkl. nyckeltal)
2.2 Rapport från utskotten
2.3 Rapport från IT-gruppen
2.4 Slutrapport samoprojektet
2.5 Rapport om svar på LAP-enkäten
2.6 Rapport om Malmöverksamheten
2.7 Delrapport om Medlemsutbildningsprojektet

12.30 - 13.30 LUNCH

  13.30 -14.00 3. INDIREKT STATLIGT STÖD

  14.00 - 14.30 4. STÖD TILL VALBEREDNINGEN

  14.30 - 15.30 5. PRIORITERING AV KAMPANJARBETET

  15.30 - 16.00 6. FÖRSLAG TILL REVIDERING AV;
  6.1 Beslutsgång för styrelsen
  6.2 Arbetsordning inom sektionen

  16.00 - 16.30 7. AMNESTYFONDEN

  16.30 - 17.00 8. ARBETSGIVARFRÅGOR

  18.00 MIDDAG

  DISKUSSION OM AKTIVISTUTREDNINGEN

  Söndag 3 december

  09.00 -10.30 9. INFÖR ÅRSMÖTET 1996
  9.1 Tidsplan för styrelsens årsmöteshandbok
  9.2 Beslut om kallelse/avgift/budget/reseersättning
  9.3 Beslut om arbetsordning och årsmöteshandbok
  9.4 Direktiv för verksamhetsberättelser
  9.5 Styrelsens förslag till diskussioner/möten

  10.30 - 12.00 10. BUDGET 1996
  10.1 Diskussion om personalförstärkningar
  10.2 Beslut om budget 1996

  12.00 - 13.00 LUNCH

  13.00 - 14.30 11. UTLOKALISERING
  11.1 Brev från Stockholmsdistriktets styrelse

  14.30 - 15.00 12. ÖVRIGA FRÅGOR


  Med vänliga hälsningar

  Christine Pamp Anita Klum