Rapport om kontakter med Stockholmsdistriktet Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995


Till: styrelsen
Från: sekretariatet/ K Höijer
Datum: 20 november 1995


Rapport om kontakter med Stockholmsdistriktet

Vid styrelsemötet 23-24 september 1995 behandlades skrivelse från Stockholmsdistriktet och överenskommelse träffades om ett mötet mellan representanter för distriktet och sekretariatet.
AU den 12 november uppdrog åt sekretariatet att till styrelsemötet den 2-3 december rapportera om
utvecklingen.

Överenskommet möte ägde rum den 12 oktober med tre personer från distriktsstyrelsen och tre från sekretariatet. Representanterna för distriktet beskrev att de har stora svårigheter att klara av alla uppgifter, som åligger ett distrikt. Det utåtriktade arbetet har prioriterats ner. Sekretariatet ringer ibland och ber om deltagare till demonstrationer och liknande. Distriktet klarar inte det särskilt som det ofta är med kort varsel. Vi talade om att aktivera nya medlemmar, ett arbete som måste ges hög prioritet. Man såg svårigheter med att nå och samla nya medlemmar. Det kostar för mycket att skriva till dem och det är svårt att få dem till möte.

Vi talade i termer av prioritering och organisation. Introduktion av nya medlemmar är mycket viktig liksom att sprida ansvaret för olika uppgifter på flera personer, så att det inte känns för betungande. En möjlighet att diskutera inom distriktet vore en uppdelning av distriktet för att få större lokal förankring. Som exempel nämndes att Lidingöbor kanske känner sig mer som det än som stockholmare. Man kunde
t ex kalla nya medlemmar på Lidingö till ett lokalt möte etc. Detta första möte innebar främst en allmän
genomgång av vad distriktet upplever som bekymmer. Sekretariatet erbjöd fortsatt dialog och gärna att representanter för sekretariatet skulle träffa hela distriktsstyrelsen. Detta förslag avböjdes. Distriktet ville avvakta sektionsstyrelsens möte i december och ett svar från styrelsen gällande det brev distriktet skrivit till styrelsen i vilket man äskat medel för personal.

Sekretariatet är givetvis öppet för fler träffar. Vi tror att det vore bra att träffa fler representanter för distriktet.