Revidering av generalsekreterarens lön Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till: Styrelsen
Från: Ch Dunge
Datum: 24 november 1995

LÖNEREVIDERING

Generalsekreterarens lön reviderades senast för två år sedan. Ny förhandling bör ske i år.


Förslag till beslut:

Styrelsen delegerar till ordförande och kassör att efter förhandling fastställa lönen för generalsekreteraren.