Dagordning för möte 28-29 november 2014

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 28-29 NOVEMBER 2014

 

Tid: Fredag 28 november kl.08.30-18.00, Lördag 29 november, kl.09.00-18.00

Plats: Internationella sekretariatet, London

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Tora Törnquist

Justerare: Elisabet Stålhane

 

FREDAG 28 NOVEMBER

 

Utbildningsdag ca 08.30 - 15.00 (separat program meddelas senare)

 

Styrelsemöte 15.30 - 18.00

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 15.30 – 16.00  

1.1 Beslut om suppleants inträde som ordinarie ledamot

1.2 Fastställande av dagordningen

1.3 Protokoll från tidigare styrelsemöte

1.4 Uppföljning av öppna beslut

1.5 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

 

2. RAPPORT FRÅN EUROPEAN DIRECTORS FORUM & INTERNATIONAL FINANCIAL MEETING 16.00 - 16.30

 

3. ÄGANDESKAP ÅRSMÖTET 16.30 - 17.30
- Vägvalsunderlag gällande ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015
- Processplan för större årsmötesfrågor  

 

4. REVIDERING AV VERKSAMHETSPLANEN 2014-2015 17.30 - 18.00
- Kommentar revidering verksamhetsplan
- Revidering verksamhetsplanLÖRDAG 29 NOVEMBER

 

5. BESLUT OM BUDGET 2015 09.15 - 10.30  

- Tredje kvartalsrapporten

- Disponibelt efter beslut - frivilligt bidrag

- Överskottet 2014

- Förslag till budget 2015

- Intäktsprognos 2016-2020

 

6. PLANERINGSCYKLER 10.30 - 11.45

6.1 Strategiska mål tredje fasen

6.2 Nytt planeringssystem (tillhörande matris)

 

Lunch 11.45 - 12.45

 

7. INFÖR ICM 2015 12.45 - 13.45  

- Eventuella resolutioner från svenska sektionen

- Processplan inför ICM 2015

 

8. ÅTGÄRDSPLAN CORE STANDARDS 13.45 -14.00   

 

9. PROCESSPLAN FÖR ÖVERSYN RELATION MELLAN SEKTIONEN OCH AMNESTYFONDEN 14.00 - 14.15

 

10. RAPPORTER 14.15 - 15.00

10.1 Rapport om per capsulambeslut

10.2 Rapport från sekretariatet (mailas ut)

10.3 Rapport från styrelsemedlemmar

10.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

10.5 Rapport från Amnestyfonden

10.6 Rapport internationella processer

 

(Utvärdering efter mötets slut, 15.00 - 15.15)