Överskottet 2014 Underlag till styrelsemöte 28-29 november 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 20 november 2014

BESLUTSUNDERLAG


Överskottet 2014

 

Bakgrund

I de senaste två ICM-resolutionerna från 2011 och 2013 avseende Transitional arrangements avseende frivilliga bidrag för att uppnå rörelsens finansiella mål har målsättningen varit att samla in 10 miljoner EUR under perioden 2012-2015. Denna målsättning, omräknat till SEK med en genomsnittskurs för EUR för denna period blir ca 88 mkr. De frivilliga bidrag som som den svenska sektionen beräknas bidra med över samma tidsperiod är 60,3 mkr, dvs 69 % av målsättningen för hela den internationella rörelsen.

Vi ser nu ett behov av att förstärka våra reserver, för att nå den lägsta nivån enligt den nya reservpolicyn. I och med att sektionen växer, växer även kraven på reservnivån. För att nå den lägsta nivån på reserven 2015 måste överskottet på 2,6 mkr i år läggas till reserverna.

 

Hantering av överskottet 2014

Prognosen vid tredje kvartalet visar på ett överskott på 2,6 mkr. Nyckeltalen för ändamål ligger på 77% och nyckeltalen för insamling och administration ligger på 21%. Det skulle tillåta att vi förstärker våra reserver.

I december kommer sekretariatet ta fram en prognos på helårsutfallet baserat på utfallet i november för att få en bättre bild av hur stort överskottet blir och hur ändamålssiffrorna då ser ut. I det fall prognoserna från Q3 respektive december visar stora differenser, återkommer sekretariatet till styrelsen.

 

Förslag till beslut

 

att sektionen lägger överskottet 2014 till reserverna.