Utvärdering januarimötet Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Utvärdering januarimötet 2015

4 svar

Skala 1-5, 1 = inte alls nöjd/stämmer inte alls, 5 = mycket nöjd/stämmer heltUnderlag och förberedelser

Hur nöjd är du med underlagen?

 

1

0

0%

2

0

0%

3

1

25%

4

1

25%

5

2

50%

 

Styrelsen använde forum för konstruktiva diskussioner

 

1

0

0%

2

1

25%

3

1

25%

4

0

0%

5

2

50%

 

Reflektioner och kommentarer angående svaren om "Underlag och förberedelser"

- Ej så mkt aktion i forum...

- Som kommenterades under möten var en del underlag sena och ovanligt många beslutssatser ändrades betydligt under mötet.

Under mötet

 

Mötet var bra upplagt avseende fördelning av tid och innehåll

 

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

3

75%

5

1

25%

 

Kommentar

- Möjligen lite ojämnt av de betydligt fler tunga och formella punkter som låg på fredagen, medan lördagen var både kortare och mer avslappnad.Våra mötesordförande var lyhörda och formulerade tydliga beslutsförslag

 

1

0

0%

2

0

0%

3

2

50%

4

0

0%

5

2

50%

 

Kommentar

Ingen.

 

Föredragningarna av underlagen var tydliga och relevanta

 

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

3

75%

5

1

25%

 

Kommentar

Ingen.

 

Våra diskussioner och beslut höll sig på en strategisk nivå och handlade om rätt saker

 

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

2

50%

5

2

50%

 

Kommentar

Ingen.

 

Alla styrelsens ledamöter bidrog till diskussionen

 

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

2

50%

5

2

50%

 

Kommentar

Ingen.

 

Jag blev respekterad och de andra i styrelsen lyssnade på mig (även om jag inte nödvändigtvis övertygade dem)

 

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

0

0%

5

4

100%

 

Kommentar

Ingen.

 

Reflektioner och kommentarer angående svaren om "Under mötet"

Ingen.

 

Övrigt

 

Andra kommentarer?

 

- Vid möten som börjar på en arbetsdag skulle det vara värt att testa att starta efter lunch istället för på morgonen, och sluta senare andra dagen, så att de som reser till mötet inte behöver resa dagen innan och stanna en extra natt.