Reviderat förslag till årsmötesdagordning Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 11 mars 2015Förslag till dagordning för årsmötet 2015

 

FREDAG 8 MAJ

 

PANELSAMTAL 15.00 – 16.00

 

Registrering till årsmötet öppnar 14.30

 

Fika serveras 15.30 - 16.30

 

Nybörjarmöte 15.30 -16.15

 

INLEDNING 16.30 -17.15

1. Välkomna till årsmötet

2. Mötet öppnas av sektionens ordförande

3. Upprättande av röstlängd

4. Val av funktionärer

- två ordförande

- två sekreterare

- två justerare

- minst två rösträknare

- två diskrimineringsombud

5. Fastställande av dagordning

6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt

7. Fråga om mötet ska vara offentligt

8. Genomgång av arbetsordningen

9. Godkännande av arbetsordningen

10. Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

 

AMNESTYÅRET 2014 17.15 - 18.45

11. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

12. Generalsekreterarens rapport

13. Granskningskommitténs rapport avseende sektionen

14. Revisorernas berättelse avseende sektionen

15. Frågestund med sektionens styrelse

16. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse

17. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut

18. Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden

19. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden

20. Frågestund med Amnestyfondens styrelse

21. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

 

FÖRBEREDELSER 18.45 - 19.00

22. Beslut om sent inkomna motioner

23. Styrelsens förslag till påverkanstorg

24. Val av funktionärer till påverkanstorg - samtalsledare

 

MIDDAG 19.00 – 20.00

 

VALUTFRÅGNING – möte med nominerade till val 20.00 – 21.00

 

AMNESTYPUB 21.00 – 01.00    LÖRDAG 9 MAJ

 

Registrering 8.30 - 9.00

 

INFORMATION OM ARBETET MED EN LÅNGSIKTIG INRIKTNING 9.00 - 9.20

 

SEMINARIER 9.20-10.30

 

Fika 10.30 - 10.45

 

26. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH PRESENTATION AV NOMINERADE TILL VAL 10.45-11.15

 

ÖPPNING AV VALEN 11.15 -11.30

27. Val av ordförande

28. Val av kassör

28. Val av styrelse för sektionen

29. Val av styrelse för Amnestyfonden

30. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden

31. Val av granskningskommitté

32. Val av valberedning

 

INFORMATION OM FÖRSLAGET TILL SEXARBETSPOLICY 11.15 - 12.15

 

Lunch 12.15 - 13.15

 

SEMINARIER 13.15-14.45  

 

PRAKTISK INFORMATION OM PÅVERKANSTORG 14.45 - 15.00

 

PÅVERKANSTORG 1 15.00 - 16.45(Fika serveras från 15.00)

 

ANFÖRANDE 16.45 - 17.15

 

PÅVERKANSTORG 2 17.15 - 19.15

 

Middag 19.15 - 20.15

 

FEST! 20.15 - 01.00SÖNDAG 10 MAJ

 

SEMINARIER 9.00 - 10.30

 

Fika 10.30 - 10.45

 

BESLUT 10.45 - 12.15  (11.15 Valen stänger)

33. Motioner och förslag

34. Avgifternas storlek

 

Lunch 12.15-13.15

 

ANFÖRANDE 13.15-14.15

 

PRESENTATION AV VALRESULTAT 14.15-14.30

 

AVSLUTNING 14.30-15.15

35. Övriga frågor

36. Tid och plats för årsmötet 2016

37. Mötet avslutas av sektionens ordförande