PC-beslut mars Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sofia Halth

Datum: 6 mars 2015

 

RAPPORT

 

Per capsulam-beslutFöljande beslut har fattats per capsulam (PC) sedan styrelsens senaste möte:5 februari

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med AIK uppdatera AIKs direktiv så att de stämmer överens med styrelsens hantering av internationella frågor och återkomma med förslag till styrelsens forum senast den 30 juni.

 

att ge sekretariatet i uppdrag se över rekryteringsprocess för AIK inför 2015 och återkomma med förslag till styrelsens forum senast 30 juni.