Förslag på indelning i påverkanstorg Underlag till styrelsemöte 14-15 mars 2015

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 11 mars 2015

 

Förslag till indelning på påverkanstorg på årsmötet 2015

 

I år har det inkommit 16 motioner samt 6 förslag från styrelsen till årsmötet. Utifrån det föreslår sekretariatet att styrelsen föreslår årsmötet följande upplägg för påverkanstorget.

 

Förslaget innebär fortsatt att motionerna och förslagen fördelas mellan två påverkanstorg. Dessa får 11 motioner och förslag vardera, fördelade mellan sex stationer. Servering av fika finns under tiden torgen pågår. Mellan de två torgen hålls enligt förslaget ett anförande.

 

Vänligen observera att vi i vissa fall saknar namn på motionen från motionärerna och i andra fall valt att i detta underlag förkorta namnet. När detta underlag går ut i sin slutgiltiga form i årsmöteshandlingarna kommer namnen dock att vara de fullständiga som motionärerna angett.

 

Torg 1

Påverkansstation

Motioner/Förslag

1

Förnya Svenska Amnesty

2

Strategiska målen (styrelsen)

3

Resolution om att stärka individarbetet (styrelsen)

Självständigt och långsiktigt arbete för enskilda fall

4

“Veckans vädjande” (tillfälligt namn)

Rekryteringsstöd till lokala grupper

Brist på samordnare

5

Valberedningens riktlinjer

Stadgeändring för valberedningen

Val av Granskningskommitté

6

Tydligare HBTQ-perspektiv

Totalt: 11 motioner och förslag

 

Torg 2

Påverkansstation

Motioner/Förslag

1

Resolution om Långsiktig inriktning (styrelsen)

En sektion, en röst

2

Medlemmar för uppdrag

Adjunggeringsrätten

3

Påverkanstorget

Mer medlemsstyrda årsmöten

4

Dödsdömda i USA

5

Förslag om valberedningens valberedning (styrelsen)

Förslag om tidigare motionsstopp (styrelsen)

Förslag om stadgeändring (styrelsen)

6

Resurser till flykting och migration

Totalt: 11 motioner och förslag