Dagordning för möte 17-19 juni 2016

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-19 JUNI 2016

Tid: Fredag kl 18.30 (middag), lördag kl 09.00-17.30 (därefter middag), söndag kl 09.00-15.15

Plats: Djurönäset

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Anders Hällbom

Justerare: Staffan Johansson

 

FREDAG

Plats: Sekretariatet

 

UTBILDNING FÖR NYA STYRELSEMEDLEMMAR 14.00 - 17.00

- Kopplingarna mellan internationella rörelsen och svenska sektionen 14.00-14.45

- Aktuella frågor och processer 14.45-15.15

- Fika 15.15-15.30

- Sekretariatets organisering och sektionens ekonomi 15.30-16.30

- Praktisk information 16.30-17.00

 

Plats: Djurönäset

Gemensam middag kl 18.30

_____________________________________________________________________________

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

LÖRDAG

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 09.00 – 09.20

1.1 Val av justerare

1.2 Fastställande av dagordningen

1.3 Protokoll från möten med sektionens styrelse maj 2016

- Protokoll från styrelsens möte 12-13 maj

- Protokoll från styrelsens konstituerande möte 15 maj

1.4 Uppföljning av öppna beslut

1.5 Utvärdering föregående styrelsemöte

 

2. RAPPORTER 09.20 – 10.00

2.1 Rapport om per capsulam-beslut

2.2 Rapport från sekretariatet

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar

2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

2.5 Rapport från Amnestyfonden

2.6 Rapport internationella frågor

 

3. STYRELSENS ARBETE 2016-2017 10.00– 12.00

(Inklusive fika 10.30-10.45)

3.1 Styrelseåret

3.2 Val av justerare för styrelseåret 2016/2017

3.3 Styrelsens arbetsformer

3.4 Forumanvändning och kommunikation

3.5 Ansvarsområden inom styrelsen

3.6 Uppdatering av styrelsens arbetsordning

3.7 Jäv

3.8 Utvärdering och feedback

 

Lunch

 

4. KVARTALSRAPPORT 1, 2016 13.00 - 13.30

 

5. BESLUT OM RAPPORTERINGSCYKEL 13.30 - 13.45

 

6. ÅRSMÖTET 2016 13.45- 15.45

(Inklusive fika 15.00-15.15)

6.1 Styrelsens reflexion kring årsmötet

6.2 Diskrimineringsombudens rapport

6.3 Uppföljning av årsmötesbeslut inför CADF

 

7. INFÖR CADF 15.45 - 17.00

 

8. BESLUT OM PLATS FÖR ÅRSMÖTET 2017 17.00-17.15

 

9. BESLUT OM TEMA FÖR VERKSAMHETSMÖTET 17.15 - 17.30

 

Styrelseintern middag 18.00

 

GRUPPÖVNINGAR OCH VISIONER FÖR 2015-2016  19.00  [Utanför dagordningen, styrelseintern]

_____________________________________________________________________________

 

SÖNDAG

 

10. PRIORITERINGAR/PLANERING INFÖR VP 2017-2019 09.00 - 12.00

(Inklusive fika 10.30-10.45)

10.1 Den långsiktiga riktningens vägledning i verksamhetsplaneringen

10.2 Intäktsplan 2016-2019

10.3 Förslag till hur och i vilka syften arvet ska användas

10.4 Kriterier för hur Amnesty International i Sverige prioriterar människorättsfrågor

10.5 Första utkast till verksamhetsplan MR-prioriteringar i mål 1-4 2017-2019

 

Lunch 12.00-13.00

 

11. RISKANALYS 2016 13.00 - 13.30

 

12. FORTSATTA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL POLICYN OM ATT SKYDDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM SÄLJER SEX 13.30-14.00

 

13. ÖVRIGA FRÅGOR 14.00 - 14.20

- Anmälan av styrelseledamöter till Svenska Insamlingskontroll

- Innehavare av teckningsrätt

 

14. LÖNESAMTAL MED GS [styrelseintern] 14.20 - 15.00

 

15. MÖTET AVSLUTAS 15.00

 

UTVÄRDERING [endast valda ledamöter] 15.00 - 15.15