Punkt: 3.1 Styrelsens studiebesök i samband med decembermötet 2016 Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-06-03
Punkt: 3.1 Styrelsens studiebesök i samband med decembermötet 2016

 

INFORMATIONSUNDERLAG

Studiebesök i samband med decembermötet

 

Styrelsen har diskuterat att göra en studieresa i samband med styrelsens decembermöte. De resmål som diskuterats är att antingen besöka det internationella sekretariatet i London eller Europakontoret i Bryssel.

 

Förslag på möjligt innehåll för studiebesök på det intenationella sekretariatet i London

 • Allmän introduktion om hur den internationella rörelsen ser ut, om sektionerna i olika länder osv.

 • Introduktion till hur verksamheten i London är uppbyggd och fungerar.

 • Uppdatering om GTP-programmet, det vill säga processen som handlar om att etablera nya region- och landkontor och att flytta verksamhet från London till regionerna. Hur påverkar denna process den svenska sektionens arbete?
  (Processen ska avslutas under 2016, i december bör därför de flesta regionkontor vara etablerade)

 • Hur påverkar GTP-processen vårt gemensamma arbete i vår region - Europa och Centralasien? (Tre kontor: ett i London, ett i Bryssel, ett i Moskva). Träffa regionchefen för europakontoret som sitter i London

 • Avstämning gällande Governance Reform-processen: I januari kommer förslaget inför ICM 2017 (Det internationella rådsmötet) att skickas ut till rörelsen. I december bör underlagen vara så gott som klara och styrelsen kan få en tidig bild av hur det färdiga förslaget ser ut.

 • Möjlighet att följa upp processen kring hur kontroversiella frågor hanteras i rörelsen (arbetet kring droger kan vara en sådan aktuell fråga).

 

Förslag på möjligt innehåll för studiebesök på europakontoret i Bryssel

 • Introduktion till hur europakontoret i Bryssel är uppbyggt och fungerar.

 • Hur påverkar GTP-processen vårt gemensamma arbete i vår region - Europa och Centralasien? (Tre kontor: ett i London, ett i Bryssel, ett i Moskva). Träffa regionchefen för europakontoret som sitter i London samt chefen för Brysselkontoret.

 • Fördjupad kunskap om hur europakontorets påverkansarbete är uppbyggt och fungerar samt hur samarbetet med den svenska sektionen ser ut

 

Sekretariatet föreslår att styrelsen, om det är möjligt, förlägger sin studieresa till London då ett besök på det internationella sekretariatet kan ge en bredare bild av verksamheten och de frågor som just nu är aktuella inom den internationella rörelsen.

 

Sekretariatet har varit i kontakt med det internationella sekretariatet och förhört sig om möjligheterna att boka in möten med personal under fredagen den 9 december och att låna lokaler för styrelsens eget styrelsemöte under lördagen den 10 december.

 

Det har visat sig att den internationella styrelsen har möte på det internationella sekretariatet samma helg. Sekretariatet avvaktar fortfarande svar om huruvida det är möjligt att boka in de möten som skulle vara av värde för styrelsen. Sekretariatet återkommer med mer information om detta till styrelsens septembermöte.