Vägledande dokument om jäv - Bilaga till styrelsens arbetsordning

Fastställt av styrelsen 2015, senast reviderat juni 2021.
  • Index: ORG 93/001/2015
    • Giltig från: 4 oktober 2015
    • Giltig till: Tills vidare

Vägledande dokument om jäv

Bilaga till styrelsens arbetsordning, behandlas vid varje kommande junimöte.

 

 

 

  • Senast ändrad 15 november 2021 15:32 av lina.jakobsson