Riktlinjer för styrelsens forum

Antagna av styrelsen 2014.
 • Index: ORG 93/005/2014
  • Giltig från: 28 september 2014
  • Giltig till: Tills vidare

 

 • Styrelsens ledamöter tar aktiv del i styrelsens forum och använder det för att underlätta beslut och beredning i styrelsen.

 

 • Ledamöterna förväntas vara inne i styrelseforum minst en gång i veckan, men inte oftare än var tredje dag. Frånvaro som är längre än en vecka anmäls under tråden ”Frånvaro”.

 

 • Sekretariatet förväntas så skyndsamt som möjligt svara på eventuella frågor från ledamöterna.

 

 • Per capsulam-beslut ska vara öppna minst tre dagar och efter det är beslut fattat när en majoritet av de ordinarie ledamöterna bifallit. En ordinarie ledamot som inte har avgett sin röst under de tre första dagarna anses vara frånvarande och suppleanter kliver då in i deras ställe som vid övriga beslut.

 

 • För att alla ledamöter, även de som reser, ska ha möjlighet att ta del av diskussioner som förs inför ett styrelsemöte, bör man inte göra inlägg senare än två dagar innan mötet (onsdagar när mötet börjar på en fredag och torsdagar när mötet börjar på en lördag)

 

 • Formell beredning av beslut sker bara i styrelseforum om frågan redan diskuterats på ett möte, hänskjutits till styrelseforum från ett styrelsemöte eller är av enklare karaktär.

 • Det är alltid hjälpsamt att tala om när man läst trådar men inte har någon åsikt, inte har funderat klart eller inte har tid för något längre inlägg, genom en kort kommentar i tråden.

 • Den som startat en tråd har ansvar för att den avslutas eller följs upp.

 • Senast ändrad 2 december 2020 13:15 av lina.jakobsson