Punkt: 1.5 Utvärdering av tidigare styrelsemöte Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-06-10

Punkt: 1.5 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

 

RAPPORTUtvärdering av styrelsens marsmöte 2016

 

Utvärderingen avser styrelsens marsmöte 2016. Den besvarades av fyra ledamöter. Svarsalternativen var; 5 - stämmer helt, 4 - stämmer bra, 3 - stämmer någorlunda,2 - stämmer dåligt och 1 - stämmer inte alls. Siffran i den blå stjärnan till höger om cirkeldiagrammen visar ett snitt för svaren på den frågan.

 

                          
  Mötets sammanlagda betyg

Underlag och förberedelser

 

Kommentarer

  • Inte så mycket innehåll denna gång.

  • Mycket bra med kort och tydligt underlag!

  • Hoppas att forum kommer till bättre användning kommande år.Underlagen kom när de skulle och gav mig tillräckligt med tid att sätta mig in i frågorna

 

      
Underlagen till mötet var tydliga, lättläsa och gav tillräckligt med information

 

 
Styrelsen använde forumet till konstruktiva diskussioner, vilket underlättade mötet.

 

    
Under mötet

 

Föredragningarna av underlagen var tydliga och bra

 

      

Underlagen och föredragningarna gav styrelsen relevant och tillräcklig information för att  fatta bra och välinformerade beslut.

    
Vi gick till beslut efter relevanta och lagom långa diskussioner.

 
Mötet var bra upplagt avseende fördelning av tid och innehåll.

 

        


Alla styrelsens ledamöter bidrog till diskussionen och hjälpte oss att komma i mål.

 

              

Våra mötesordförande var lyhörda och formulerade tydliga beslutsförslag.

 

        

Jag blev respekterad och de andra i styrelsen lyssnade på mig (även om jag inte nödvändigtvis övertygade dem).

 

        
Våra diskussioner och beslut höll sig på en strategisk nivå och handlade om rätt saker

     
Styrelsemötet var inspirerande, spännande och gav mig ny energi

 

         
Jag är nöjd med min egen insats under mötet.

 

        Kommentarer om praktiska arrangemang: möteslokal, mat, social samvaro etc.

 

  • Perfekt planerat av sekretariatet!