Punkt 3.2 Val av justerare för styrelseåret 2016/2017 Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-06-10

Punkt: 3.2 Val av justerare för styrelseåret 2016/2017

 

BESLUTSUNDERLAGFörslag till justerare för styrelseåret 2016/2017

 

 

18-19 juni 2016

Staffan Johansson

24 september 2016

Karin Linkhorst

22-23 oktober 2016

Ulrika Westerlund

9-10 december 2016

Mårten Rosander

18-19 mars 2017

Lars Gäfvert

4-5 maj 2017

Amanda Jackson

 

 

Styrelsen föreslås besluta

 

att anta förslaget till justerare för styrelseåret 2016/2017.