Punkt: 13. Övriga frågor (Innehavare av teckningsrätt) Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-06-10

Punkt: 13. Övriga frågor (Innehavare av teckningsrätt)

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Beslut om teckningsrätt

 

Sekretariatet har från och med den 22 augusti 2016 anställt en ny avdelningschef för avdelningen Resurser och styrning. Sekretariatet föreslår därför att lägga till avdelningschef Peter Kvist till teckningsrätten från och med 2016-08-22.

 

Styrelsen föreslås besluta   

 

attföljande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Tora Törnqvist

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist från (fr o m 2016-08-22)

 

attföljande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Tora Törnqvist

Kassör, Mårten Rosander

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Elisabeth Lundgren

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Peter Kvist från (fr o m 2016-08-22)

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Sandra Van Hunen

Sekretariatsanställd, Anne Parmlin

 

attåterkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

attinköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

attbeslutet förklaras omedelbart justerat.