Punkt: 3.1 Styrelsens möteskalender 2016/2017 Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum:  2015-06-03
Punkt: 3.1 Styrelsens möteskalender 2016/2017

 

BESLUTSUNDERLAG

Förslag på möteskalender 2016-2017

 

17-19 juni 2016
Fredag 17 juni kl 14.00-17.00: Utbildning för nya ledamöter på Amnestys sekretariat,  Alsnögatan 11

Fredag 17 juni kl 18.30: Gemensam middag för alla i styrelsen och generalsekreteraren

Lördag/söndag 18-19 juni: Styrelsemöte

Plats: Djurönäset, i närheten av Stockholm (Internat)

Underlag: 3 juni och 9 juni

 

24 september 2016

Lördag 24 september: Styrelsemöte (inklusive workshop med LG)

Plats: Stockholm

Underlag: 9 september

 

22-23 oktober 2016 “Megahelg”

Lördag/söndag 22-23 oktober: Styrelsemöte (inklusive verksamhetsmöte och aktivistseminarium)

Plats: Stockholm

Underlag: 7 oktober

 

9-10 december 2016

8 december: Resdag

9 december: studiedag
10 december: Styrelsemöte

11 december: Resdag

Plats: Sekretariatet arbetar vidare med förslag om internationella sekretariatet i London

Underlag: 25 november

 

Januari 2017 (En vardagkväll som bestäms senare.)

Möte online (Frågor inför årsmötet och inför utvecklingssamtal med GS.)

Eventuella underlag: 13 januari

 

18-19 mars 2017

Lördag/söndag 18-19 mars: Styrelsemöte

Plats: Stockholm

Underlag: 3 mars

 

4-5 maj 2017

Torsdag/fredag 4-5 maj:Styrelsemöte

Plats: Där årsmötes hålls

Underlag: 21 april

 

5-7 maj 2017 ÅRSMÖTE

 

“Megahelgen”

Om styrelsen även kommande år vill samordna styrelsens oktobermöte med distriktsmötet (inklusive verksamhetsmötet) och aktivistseminariet (inklusive ungdomsträff och möte för samordnarna) finns det behov av att tidigarelägga koordineringen av de respektive planeringsprocesserna. Sekretariatet föreslår därför styrelsen att ge sekretariatet i uppdrag att se över när på året planeringsprocessen för den så kallade “megahelgen” behöver starta och när styrelsen behöver fatta beslut om datum för styrelsens oktobermöte 2017.Styrelsen föreslås besluta

 

attanta möteskalendern för styrelseåret 2016/2017;

 

attge sekretariatet i uppdrag att se över när planeringsprocessen för den så kallade “megahelgen” behöver starta och på styrelsens oktobermöte 2016 återkomma till styrelsen om när styrelsen behöver fatta beslut om datum för styrelsens oktobermöte 2017.