Rutiner vid fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling

Antagna av styrelsen 2011.
  • Index: ORG 93/003/2011
    • Giltig från: 23 oktober 2011
    • Giltig till: Tills vidare

Antagna av styrelsen vid marsmötet 2011, reviderade den 23 oktober 2011 i enlighet med årsmötesbeslut 61:2011.

 

1. Fysiska aktiviteter anordnade av sektionen eller av annan juridisk person inom svenska Amnesty.

 

Om en medlem inom svenska sektionen under eller i anslutning till aktiviteteranordnade av sektionen beter sig på ett sådant sätt mot en annan medlem eller en grupp medlemmar att det upplevs eller det kan upplevas som eller anses vara fråga om diskriminering eller trakasserier eller annan kränkande behandling, beter sig på ett sådant sätt mot en annan medlem eller en grupp medlemmar att det upplevs eller kan upplevas som eller anses vara fråga om diskriminering eller trakasserier eller annan kränkande behandling, ska vi som organisation omedelbart agera genom att

 

1. informera oss om händelsen och vilka som varit inblandade,

2. tala med de inblandade om vad som hänt och höra både den/de som upplevt att hon/han/de blivit diskriminerade, trakasserade eller på annat sätt kränkta(A) och den/de som påstås diskriminera, trakassera eller på annat sätt kränka(B),

3. höra med B om hon/han/de förstår att beteendet uppfattats som diskriminerande, trakasserande eller på annat sätt kränkande, informera om Amnestys värderingar och fråga om B trots detta står fast vid sitt beteende,

4. höra med A vad som skulle behövas för att personen ska känna att den fått upprättelse,

5. om B, trots informationen om Amnestys ståndpunkt, vidhåller sitt beteende, som en yttersta åtgärd föreslå styrelsen att utesluta B som medlem. B har då möjlighet enligt stadgarna att överklaga detta beslut vid nästkommande årsmöte.

6. dokumentera och följa upp anmälda händelser och hantering. Uppföljning ska ske inom en månad.

 

Ansvarig för punkterna 1-4 och 6 är den sekretariatsanställde som ansvarar för det aktuella arrangemanget. 

 

Ansvarig för punkt 5 är generalsekreteraren.

 

I det fall den ansvarige för aktiviteten beter sig på ett sådant sätt mot en annan medlem eller en grupp medlemmar att det upplevs eller kan upplevas som eller anses vara fråga om diskriminering eller trakasserier eller annan kränkande behandling ska anmälan göras till berörd avdelningschef eller till generalsekreteraren. Denne ansvarar för att åtgärder enligt 1-4 och 6 vidtas.

 

Om en medlem i svenska sektionen under eller i anslutning till årsmötet beter sig på ett sådant sätt mot en annan medlem eller en grupp medlemmar att det upplevs eller kan upplevas eller anses vara frågan om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, ska vi som organisation omedelbart agera på samma sätt som ovan. Skillnaden är den att medlemmarna, om de inte har möjlighet att lösa situationen själva, då ska vända sig till de två funktionärer som till årsmötet enligt stadgarna har valts till diskrimineringsombud. Ansvarig för punkterna 1-6 är vid detta tillfälle diskrimineringsombuden. Se årsmöteshandboken för närmare beskrivning av diskrimineringsombudens roll vid årsmötet.

 

Om en medlem i svenska sektionen under eller i anslutning till aktiviteteranordnade av en annan juridisk person inom svenska Amnesty(t ex redovisningsgrupp eller distrikt) beter sig på ett sådant sätt mot en annan medlem eller en grupp medlemmar att det upplevs eller kan upplevas eller anses vara frågan om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling, ska vi som organisation omedelbart agera på samma sätt som ovan. Skillnaden är den att medlemmarna, om de inte har möjlighet att lösa situationen själva, då ska vända sig till grupp- och distriktsansvarige på sekretariatet.

 

2. Online-aktiviteter anordnade av sektionen eller av annan juridisk person inom svenska Amnesty

När det gäller publicering av kommentarer på Amnesty.se och andra officiella Amnestyforum på webben där även andra än medlemmar befinner sig (som t ex Facebook, Twitter och YouTube) finns det särskilda uppföranderegler i kombination med respektive webbplattforms villkor och riktlinjer. Exempelvis för publicering på Amnesty Sveriges Facebooksida gäller följande:

 

Amnesty förbehåller sig rätten att radera inlägg och kommentarer med följande innehåll från Amnestys sida:

  • uttalanden som strider mot svensk lag, inklusive lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,

  • inlägg och kommentarer som inte har koppling till Amnestys verksamhet,

  • inlägg med ovårdat språk och stötande formuleringar,

  • inlägg om reklam och länkar med koder för personlig vinning.

 

Användare som lägger upp inlägg och kommentarer med sådant innehåll på Amnesty sida riskerar att blockeras från pagen. Inlägg och kommentarer med olagligt innehåll kan komma att bli föremål för polisanmälan. Meddela gärna Amnesty om olämpligt innehåll på pagen genom att skicka ett mail till [email protected].

 

I händelse av att en medlem gör en anmälan om upplevd diskriminering eller trakasserier eller annan kränkande behandling av en annan medlem på Amnesty International Sveriges Facebook-sida ska reglerna ovan under 1-6 tillämpas. Ansvarig i första hand är de som ansvarar för sociala medier på sekretariatet.

 

  • Senast ändrad 10 september 2021 16:28 av lina.jakobsson