Stadgar för svenska sektionen av Amnesty International

Antagna av årsmötet 2023.
  • Index: ORG 93/001/2015
    • Giltig från: 15 maj 2022
    • Giltig till: Tills vidare

Stadgar för svenska sektionen av Amnesty International, pdf

 

(2023 reviderades punkt 5.1,5.3, 5.4, 5.7, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8.3, 10.9) 

(2022 reviderades punkt 7.7, 10.1, 10.3) 

(2021 reviderades punkt 7.8 och punkt 9.2)   • Senast ändrad 23 maj 2023 13:14 av lina.jakobsson