Policy om kostnadsersättning för förtroendevalda

Fastställd av styrelsen 2022.
  • Index:
    • Giltig från: 8 juni 2022
    • Giltig till: Tills vidare

 

Policy om kostnadsersättning för förtroendevalda

 

Policyn är fastställd utifrån principer som fastställts av årsmötet 2022.

  • Senast ändrad 10 juni 2022 14:42 av lina.jakobsson