Core Standards

  • Index:
    • Giltig från: 22 augusti 2013
    • Giltig till: Tills vidare

På ICM 2013 fattades beslut om att anta Core Standards, som är ett verktyg för att säkerställa god styrning och förvaltning av den globala Amnestyrörelsen. 

 

Vartannat år ska alla sektioner och strukturer rapportera på Core Standards som är indelad i tre kapitel: 

1) Constitutional

2) Roles and Conduct

3) Policies and Guides.  

 

Det ursprungliga beslutet om Core Standards från ICM 2013 

  • Senast ändrad 10 januari 2020 13:28 av lina.jakobsson