Riktlinjer för aktivistmaterial på annat språk än svenska

Antagna av styrelsen 2019
 • Index:
  • Giltig från: 7 mars 2019
  • Giltig till: Tills vidare

 

Riktlinjer 

 

 • När sekretariatet översätter aktivistmaterial till annat språk är det till engelska. Vid speciella tillfällen kan material även översättas till andra språk. 

 

 • Huvudregeln är att externt material tas fram på svenska. Material som har längre livslängd, till exempel rekryteringsaffischer, kan tas fram även på engelska. När nytt material tas fram ser sekretariatet över möjligheten att även ta fram allt eller delar av materialet på engelska. 

 

 • Internt och externt material som kommer från det internationella sekretariatet inom ramen för våra prioriterade människorättsfrågor och som aktivister kan behöva för att bedriva ett bra påverkansarbete tillgängliggörs på aktivistportalen. Det finns tillgängligt på engelska och ibland även på något av Amnestys andra officiella språk. 

 

 • Internt material med lång livslängd som är direkt riktat till ungdoms- eller studentgrupper tas i regel fram på engelska. 

 

 • En sammanfattning av Insats på engelska görs av varje nummer. 

 

 • Sekretariatet anordnar regelbundet träffar, möten etc för student- och ungodmsgrupper på engelska.

 

 • Riktlinjerna gäller tills vidare

 • Senast ändrad 2 december 2020 13:01 av lina.jakobsson