Verksamhetsmötet 2014 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

Nedan följer underlag till punkten om verksamhetsmötet.


Huvudunderlaget: Svensk sammanställning av förslaget och frågor. Samma underlag som skickats till verksamhetsmötets alla deltagare. 

Sidounderlag, presenteras i prioriteringsordning: 

Consultation document - Towards Amnesty Internationa's next Strategic Goals (POL 50_016_2014)

Decision-making criteria for the Strategic Goals (POL 50_020_2014)

Phase 2 consultation guide for the Strategic Goals (POL 50_019_2014)

Strategic Goals - Phase 2 Overview _ Key Questions

The World We See Ahead - Situational Analysis for the Strategic Goals 2016-19 (POL 50_017_2014)

Cover letter from the Secretary General for Strategic Goals phase 2 consultation

 

Detta är ett underlag som presenterades för styrelsen vid sittande möte (ORG 53/080/2019)