Tankar inför verksamhetsplanen 2015 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 25 september 2014

INFORMATIONS-
UNDERLAG

 

Tankar inför verksamhetsplanen 2015

 

Bakgrund

Verksamhetsplanen för 2015 är andra året på en två-årsplan (2014-2015) som styrelsen antog 2013. Arbetet med eventuella justeringar av verksamhetsplanen 2015 har påbörjats och är tillsammans med budgeten på styrelsens agenda på septembermötet.

Det ger styrelsen en möjlighet att ge sekretariatet medskick och framför allt direktiv för de ekonomiska ramarna. Sekretariatet kommer att utarbeta ett utkast på verksamhetsplan 2015 till styrelsens novembermöte. Inför arbetet med verksamhetsplanen 2015 så tänker sekretariatet att planen bör revideras med en lätt och varsam hand. Det finns flera skäl till detta. Dels så är det år 2 i en två-års plan och vi ser inte att det kommer att behövas några stora förändringar. Vår tanke är att göra justeringar där det krävs utifrån existerande plan samt för att reflektera beslut från årsmötet om till exempel USA och Nordkorea. Dels så vill vi minimera arbetet med verksamhetsplan 2015 för att på så sätt lösgöra resurser som kan arbeta med planeringen inför 2016 och framåt. 
Vi tänker oss där att vi lärt av innevarande period samt vidareutvecklar inför framtiden.

 

För att ta några exempel har det lyfts på styrelseforum att vår verksamhetsplan ska vara heltäckande, reflektera alla aspekter i styrdokument såsom Svenska Amnesty 2016, samt hur väl vi prioriterar verksamheten och hur det reflekteras i antal målsättningar. Andra viktiga frågor är reflektioner kring 2016, långsiktiga prognoser och eventuella vägvalsdiskussioner som kommer att börja diskuteras under septembermötet. För att sammanfatta bedömer sekretariatet att verksamhetsplanen för 2015 som vi lägger fram till novembermötet inte behöver några större förändringar utan snarare justeringar baserat på nuvarande plan.

 

Här finns hela verksamhetsplanen 2014-2015.