Workshop med ledningsgruppen 27 september Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 19 september 2014

INFORMATIONS-
UNDERLAG

 

Gemensam workshop mellan styrelsen och LG

 

Bakgrund

Amnesty är en idéburen organisation och vi har en tydlig vision. Vi vill i denna gemensamma workshop mellan styrelsen och LG ägna oss åt att reflektera över nuvarande strategiska period för att på så sätt påbörja ett systematiskt arbete kring form och innehåll inför nästa strategiska period 2016-19 och framtiden. Det inkluderar hur våra värden styr vår verksamhet.

 

Förutsättningar

  • Vi utgår framför allt ifrån Svenska Amnesty 2016 (bilaga, se slutet av dokument) men också

  • Strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt (bilaga, se slutet av dokument) när vi reflekterar bakåt

  • När vi tittar på form för framtiden har vi sekretariatets underlag för modell för planering, uppföljning och utvärdering samt Amnestys planeringscykel

 

Syfte

  1. Reflektera över den gångna perioden för att på så sätt ta fram en lista på viktiga vägval/frågor inför nästa strategiska period, samt att prioritera och tidssätta dessa. INNEHÅLL

  1. Bestämma hur vi lägger upp ett systematiskt arbete inför nästa strategiska period. FORM

 

Tid: 9.20 - 13.45 inkl lunch

 

Planering

Sekretariatet faciliterar diskussionerna

 

INNEHÅLL

Introduktion av Sofia om arbetet med Amnesty 2016

 

Diskussion kring de olika delarna i Amnesty 2016 och Strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt. Vi fokuserar på innehållet och INTE processen/formen. Alla läser igenom i förväg och funderar kring vilka vägval/frågor som är viktigast att reflektera över och vilka man vill ta med sig i diskussionen inför nästa strategiska period.

 

Fånga upp frågor och ev vägval samt prioritera och tidssätta dem.

 

FORM

Introduktion av sekretariatet kring modell för planering, uppföljning och utvärdering samt alternativa planeringscyklar

 

Diskussion och beslut om hur vi går vidare

 

BILAGOR

- Svenska Amnesty 2016
- Strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt