Rapport om PC-beslut, Sept 2014 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 19 september 2014

RAPPORT

 

Per capsulam-beslut

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan senaste styrelsemötet:

 

- Förslag på årsmötesordföranden 2015

 

8 september

 

 

Beslut

att föreslå Ida Burlin och Anders Hultman till ordförande för årsmötet 2015.