Dagordning för möte 27-28 september 2014

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 27-28 SEPTEMBER 2014

 

Tid: Lördag 27 september, kl. 09.00-18.00, Söndag 28 september, kl. 09.00-15.00

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Sofia HalthLÖRDAG 27 SEPTEMBER

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 9.00 – 9.10

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Val av vice mötesordförande

2. VAL AV JUSTERARE FÖR STYRELSEÅRET 2014/2015 09.10 - 09.20

 

3. WORKSHOP MED LEDNINGSGRUPPEN 09.20 - 11.50

Lunch 11.50 - 12.30

4. MODELL FÖR PLANERING, UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING (reviderat 15 september) 12.30 - 13.30
- Amnestys planeringscykel

5. HALVÅRSRAPPORT 13.30 - 14.10

- Verksamhetsplan 2014

- Ekonomisk kvartalsrapport 2, 2014, (reviderad 26 september)
- Beslut om disponibel budgetdel

6. INFÖR VERKSAMHETSPLAN 2015 14.10 - 14.30

7. INFÖR VERKSAMHETSMÖTET 14.30 - 14.45

8. MÖTE MED VALBEREDNINGEN 14.45 - 15.00

Fikapaus, gemensam med distriktsaktiva 15.00 - 15.30

9. VERKSAMHETSMÖTET , nytt underlag 28 sept, 15.30 - 18.00

Middag cirka 18.30  SÖNDAG 28 SEPTEMBER

 

10 UPPFÖLJNING 09.00 - 09.20

10.3 Protokoll från tidigare styrelsemöte

10.4 Uppföljning av öppna beslut

10.5 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

11. RAPPORTER 9.20 – 10.00

11.1 Rapport om per capsulambeslut

11.2 Rapport från sekretariatet (mailas ut)

11.3 Rapport om långsiktsprognoser
11.4 Rapport från styrelsemedlemmar

11.5 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

11.6 Rapport från Amnestyfonden

11.7 Rapport internationella processer

12. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÖTET 10.00 - 10.45

 - Process kring strategiska mål

13. INFÖR ÅRSMÖTET 2015 10.45 - 11.30

- Beslut om förslag till beredningsform och ort för årsmötet 2015 (mailas ut) Bilaga gällande beredningsform.

 

14. GOVERNANCE REFORM (reviderad 26 september)11.30 - 12.15


Lunch 12.15 - 13.00

15. BUDGET 13.00 - 13.30  

- Direktiv för budgetarbetet 2015

- Internationella fundraisinglån

 

16. INFÖR INTERNATIONELLA FINANSMÖTET 13.30 - 13.50

17. UPPDATERING AV ARBETSORDNINGEN 13.50 - 14.35

- Gällande styrelsenärvaro i styrelsens arbetsordning

- Riktlinjer för styrelseforum

18. ÖVRIGA FRÅGOR 14.35 – 14.50

- Inför kommunikationsstrategin

19. MÖTET AVSLUTAS 14.50

20. UTVÄRDERING 14.50 – 15.00 [för ledamöter valda av årsmötet]