Justerare för styrelseåret 2014/2015 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 12 september 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Justerare för styrelseåret 2014/201527-28 september 2014

Anders Hällbom

28-29 november 2014

Karin Linkhorst

30-31 januari 2015

Lars Gäfvert

14-15 mars 2015

Amanda Jackson

7-8 maj 2015

Erik ThornbergFörslag till beslut:

 

att anta förslaget till justerare för styrelseåret 2014/2015