Dagordning för möte 22-23 mars 2014

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 22-23 MARS 2014

Tid: Lördag 22 mars, kl. 09.00-18.00, Söndag 23 mars, kl. 09.00-15.00
Plats: Sekretariatet, Stockholm 
Ordförande: Sofia Halth 
Vice mötesordförande: Michael Falk
Justerare: Elisabet Stålhane

LÖRDAG 22 MARS 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 9.00 – 9.30 
1.1 Fastställande av dagordningen 
1.2 Protokoll från tidigare styrelsemöte 
1.3 Uppföljning av öppna beslut, reviderat 20 mars 2014
1.4 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

2. RAPPORTER 9.30 – 10.15
2.1 Rapport om per capsulambeslut, reviderad 17 mars 2014
2.2 Rapport från sekretariatet
 mailas ut 
2.3 Rapport från styrelsemedlemmar 
2.4 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK) 
2.5 Rapport från Amnestyfonden 
2.6 Rapport internationella processer 

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET 10.15 – 12.00 
3.1 Årsredovisning 2013 
3.2 Kommentar till det ekonomiska utfallet 2013 
3.3 Revisorernas rapport mailas ut 
3.4 Granskningskommitténs rapport 
3.5 Måluppfyllelserapport för 2013, reviderad 28 mars

Lunch 12.00 – 13.00 

3. EKONOMI OCH VERKSAMHET FORTS. 13.00 – 13.45 

4. GÄLLANDE REMISSVAR TILL FÖRSLAG TILL SEXARBETARPOLICY 13.45 – 15.00 

5. INFÖR ÅRSMÖTET 2014 15.00 – 18.00 
- Förslag till årsmötesdagordning samt seminarier och anföranden 
- Förslag till yttranden över inkomna motioner 
- Uppföljning av årsmötesbeslut 2013 

Paus 15.15 – 15.30 

Middag 18.30 

 

 


SÖNDAG 23 MARS 

6. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2014 09.00 – 12.00 
- Medlemsavgifternas storlek
- Förslag om motionskommitté
- Förslag gällande val av årsmötesordförande
- Förslag om onlineval av förtroendevalda
- Förslag om Granskningskommitténs direktiv

- Stadgeuppdatering
- Förslag gällande extra medlemsmöte 
- Förslag gällande årsmötesavgift
- Förslag gällande sexarbetarpolicy
- Eventuella övriga förslag
 

Lunch 12.00 – 13.00 

7. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 13.00 – 13.20 

8. FRAMTAGANDE AV NYA STRATEGISKA MÅL 2016-2019 13.20 – 14.20 
- Processen framåt
- Diskussionsunderlag


9. GENOMGÅNG AV ARBETSMILJÖENKÄTEN 14.20 – 14.35

10. ÖVRIGA FRÅGOR 14.35 – 15.00 

- Beslut om ansvarig utgivare för Amnesty Guard

 

11. MÖTET AVSLUTAS 15.00 

12. UTVÄRDERING 15.00 – 15.15 [för ledamöter valda av årsmötet]